ติดต่อ

โทร : +66 (0)2 833-5349
แฟ็กซ์ : +66 (0)2 833-5127-9
อีเมล์ : atthaphanw@impact.co.th

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เมเนจเมนท์ จำกัด
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576
หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ดาวน์โหลด