การเตรียมตัวก่อนพาสัตว์เลี้ยงมาเที่ยวงาน SmartHeart presents Pet Variety

การเตรียมตัวก่อนพาสัตว์เลี้ยงมาเที่ยวงาน SmartHeart presents Pet Variety เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้เข้าชมงาน สายจูง / กระเป๋า / รถเข็น อย่าลืมนำสายจูง รถเข็น หรือกระเป๋ามาด้วยนะคะ เพื่อป้องกันการพลัดหลง...