สถานที่ : ณ สนาม Playground Zone อาคาร 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
รายละเอียด : รับสมัครหน้างาน จำนวน (10 คน / ต่อวัน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา: 18.00 – 19.00 น.
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา: 14.00 -14.30 น.
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา: 16.30 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา: 16.30 – 18.00 น.