กิจกรรมมาหาแม่มา

กิจกรรมมาหาแม่มา

“มาหาแม่มา” กิจกรรมมาหาแม่มา เป็นกิจกรรมน่ารักสำหรับสุนัขและเจ้าของ เพราะเกมส์นี้คนเล่นต้องมีความคุ้นชินกับสุนัขเป็นอย่างดี กติกาคือ ให้สุนัขยืนฝั่งตรงข้ามกับเจ้าของเมื่อปล่อยตัว ให้เจ้าของเรียกสุนัขของตนเอง...
Dog’s Exercise

Dog’s Exercise

Dog’s exercise is importance? The answer is very important because the dog needs good health too. Even your dog is very cute and shaggy but it wants to be smart and healthy. Our dog needs to exercise two parts: the body and the brain. The best...
Dog in Hawaii

Dog in Hawaii

The word that comes from the Hawaiian language that we familiar is the Ukulele and the word Aloha that mean Hello/ Goodbye. Hawaii is very unique country and language that have only 13 consonants and only Hawaiian speak the language but in...
Pet Trends

Pet Trends

In year 2017, pet business is growing up to $69.36 billion as grooming, boarding, café and pet services. Pet business is continue growing up because people who love dog and cats consider them as valuable as any other member of the family then...
Sunday Activities

Sunday Activities

1. Wake up in the morning, brush your teeth and take a shower then don’t forget to bring your dog pee and poo poo 2. Take a dog walk but do you know “How to take a dog walk safety” Let’s me show you some advices as below Tips before You Start...
Pet Proof Your Home

Pet Proof Your Home

We believe that many people who love pets will allow dog and pets live inside the house. Sometime when you live together with your pet may have some problems and not safety to your pets. Therefore we find some advice to keep your pets and house...