การประกวดแมวสวยงาม จากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศไทย ที่จะเข้ามาช่วงชิงความเป็นหนึ่งใน CAT PARTY ON PET VARIETY 2022 โดยการแข่งขัน มีทั้งแบบสนุกสนาน (Fun Show) และแบบมืออาชีพ (CFA) ให้เหล่าแมวและทาสแมวได้มาร่วมแข่งขันกัน

สนาม : CAT ZONE

ชมรมที่จัดแข่ง : ชมรม Siam Cat Fanciers’ Club หรือ SCFC
เว็บไซด์              : https://www.siamcatthailand.com/index.php
Facebook         : https://www.facebook.com/SCFC.Thailand
วันที่ เวลา         :
รอบ Fun Show
                                            วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 – 18.00 น.

                             รอบ CFA
                                           วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 – 18.00 น.

หมายเหตุ:
ตารางกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม