บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เมเนจเมนท์ จำกัด

ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

อีเมล์ : contact@pet-variety.com
เว็บไซต์ : www.pet-variety.com


อีเมล์

contact@pet-variety.com


Line@

@Petvariety


อินสตาแกรม

petvariety_thailand


เว็บไซต์

www.pet-variety.com

ฝ่ายขายพื้นที่

คุณเกียรติรัตน์ วัฒนรัตนธรรม (หมูเค็ม)
โทร: 02 833 5125
แฟ็กซ์: 02 833 5127 – 9
อีเมล์: kaittiratw@impact.co.th

ฝ่ายการตลาด

คุณจิตติมา จตุรภัทร
โทร: 02 833 5313
แฟ็กซ์: 02 833 5127 – 9
อีเมล์: jittimaj@impact.co.th