ชื่องาน

SmartHeart presents Thailand International Pet Variety Exhibition

วันที่ และเวลา

3-6 ตุลาคม 2562
10.00 – 20.00 น.

สถานที่จัดงาน

อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี