ชื่องาน

SmartHeart presents Thailand International Pet Variety Exhibition

วันที่ และเวลา

1-4 ตุลาคม 2563
10.00 – 21.00 น.

สถานที่จัดงาน

อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี