พบกับสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากมายภายในงาน!

 • อาหารและของขบเคี้ยวสัตว์เลี้ยง
 • อุปกรณ์สำหรับการตัดแต่งของสัตว์เลี้ยง
 • สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น กรงและบ้าน ของเล่น ปลอกคอ สายจูง ฯลฯ
 • เสื้อผ้า แฟชั่นของสัตว์เลี้ยง
 • บริการต่างๆ เช่น อาบน้ำ-ตัดแต่งขน
 • ฟาร์มจำหน่ายและเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง(มีใบPedigree)
 • สื่อสิ่งพิมพ์ และนิตยสารเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
 • สินค้าและของที่ระลึกเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
 • องค์กรเพื่อการกุศลที่ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง
 • เวชภัณฑ์ ยา วัคซีน อาหารเสริม
 • โรงพยาบาล/คลีนิครักษาสัตว์เลี้ยง บริการฝึก และออกกำลัง
 • แชมพู โลชั่น และสเปรย์ดูแลบำรุงขน, น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค