pet 2021 activities notice

ประกาศรายชื่อผู้สมัครกิจกรรม ดังนี้

  1. กิจกรรมมาหาแม่มา Award >> ดาวน์โหลดรายชื่อ
  2. กิจกรรมสับขาไว ใครเร็วกว่า >> ดาวน์โหลดรายชื่อ
  3. กิจกรรมโฮ่งฮับ Jumping >> ดาวน์โหลดรายชื่อ
  4. กิจกรรมเจ้าตูบยอดนักสืบ >> ดาวน์โหลดรายชื่อ
  5. กิจกรรมหมาเลีย >> ดาวน์โหลดรายชื่อ
  6. กิจกรรมแมวเลีย >> ดาวน์โหลดรายชื่อ
  7. กิจกรรม Pet & me, Cosplay Award >> ดาวน์โหลดรายชื่อ

หมายเหตุ: อัพเดทรายชื่อผู้สมัครวันที่ 12 มีนาคม 2564 สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อในรายการข้างต้น สามารถติดต่อสมัครได้ที่หน้างาน และให้มาสมัครก่อนเวลากิจกรรมเริ่ม 1-2  ชั่วโมง