ผู้เข้าชมงาน

ใครๆ ก็มางานนี้!

  • บุคคลทั่วไปและกลุ่มนักธุรกิจ
  • เจ้าของสุนัขและคนรักสัตว์เลี้ยง
  • สื่อมวลชนและหน่วยงานประชาสัมพันธ์
  • ธุรกิจตัด-แต่งขนสัตว์เลี้ยง
  • กลุ่มหรือสมาคมคนรักสัตว์เลี้ยง
  • ผู้ค้าส่งและค้าปลีกอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง
  • ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง
  • สัตวแพทย์ โรงพยาบาล และคลีนิคสัตว์
  • ร้านขายและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง