ประโยชน์ที่ผู้จัดแสดงจะได้รับจาก Pet Variety มีดังนี้

 • เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อที่ตรงตามเป้าหมาย
 • เสริมสร้างพลังการขายและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ได้นำเสนอสินค้าและบริการของท่านได้อย่างเต็มที่
 • โอกาสในการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือบริการใหม่ต่างๆ
 • เสริมสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าให้แก่บริษัทของท่าน
 • ได้พบปะและสร้างเครือข่ายในตลาดสัตว์เลี้ยงในส่วนภูมิภาคเอเชีย
 • มีโอกาสได้รับรู้ถึงกระแสตอบรับอันมีค่าจากลูกค้าของท่านเพื่อให้ท่าน
 • สามารถนำกระแสตอบรับเหล่านี้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของท่านต่อไป
 • ช่วยให้คุณได้ทันเหตุการณ์ของแนวโน้มใหม่ๆ

Marketing Campaign ทำการตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานมืออาชีพเพื่อส่งเสริมการ ขายและประชาสัมพันธ์งานให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย

 • โฆษณาทางโทรทัศน์
 • นิตยสารสัตว์เลี้ยง,วิทยุ
 • หนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ป้ายบิลบอร์ดและป้ายคัทเอ้าท์
 • สื่อโฆษณาบนรถตู้, รถแห่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
 • ฟาร์มจำหน่ายและเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง(มีใบPedigree)
 • สื่อสิ่งพิมพ์ และนิตยสารเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
 • เว็บไซต์ (www.pet-variety.com) และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 • สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ โปสเตอร์ ใบปลิว และอื่นๆ